Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας

καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

28η Οκτωβρίου 1940: Η λευτεριά είν’ ένας καρπός που με νερό δεν πιάνει...


Οι δύο τελευταίες στροφές του τραγουδιού του Κώστα Μουντάκη αφιερωμένες σε εκείνους τους Έλληνες που είναι έτοιμοι να ποτισούν ξανά τον καρπό της λευτεριάς:

[...]
Η λευτεριά είν’ ένας καρπός
που με νερό δεν πιάνει.
Ωπα, μόνο με αίμα θρέφεται
βλαστούς και ρίζες κάνει.

Και με τα τόσα βάσανα
τη λευτεριά αγαπώ τη.
Ωπα και στη κορφή του πόνου μου
αν θα τη βρω χαρώ τη.

(Ευθύνη να `σαι Κρητικός, Κώστας Μουντάκης, 1976)