Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας

καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Τί είναι Δάσος;

(κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)
Η απάντησή μας στο quiz (με το καίριο ερώτημα) του taxalia.

Ως δάσος νοείται
πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους καλυπτόμενη εν όλω ή σποραδικά από άγρια ξυλώδη φυτά οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, που αποτελούν ως εκ της μεταξύ των αποστάσεως και αλληλεπιδράσεως οργανική ενότητα, η οποία δύναται να προσφέρει οικόπεδα (με φανταστική θέα τόσο στο βουνό όσο και στη θάλασσα μέσα εις την καρδία της φύσεως) προς εκμετάλλευσιν εις μίαν ή περισσοτέρων ομάδων οικοπεδοδίαιτων, κατόπιν πυρπολήσεως δια χειρός πυρομανούς ή πυρολάτρου ή αποσταθεροποιητού πράκτορος ή εμπρηστού, δυνάμενη να εξυπηρετήσει κατ’ αποκλειστικότητα τους σχεδιασμούς και τα συμφέροντά των ως άνω προσώπων.

Ως δασική έκτασις νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, καλυπτομένη υπό αραιάς ή πενιχράς, υψηλής ή θαμνώδους, ξυλώδους βλαστήσεως οιασδήποτε διαπλάσεως και δυναμένη να εξυπηρετήσει μίαν ή περισσοτέρας των εν τη προηγουμένη παραγράφω λειτουργιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε προσεκτικά και σχολιάστε ελεύθερα. Τα σχόλια επιτρέπονται σε ενεργούς - εγγεγραμμένους χρήστες του Διαδικτύου, δηλ. χρήστες που έχουν κάποιο e-mail, και αναρτώνται αμέσως.